INICIO

wfedcac

L’associació CannaCat és una associació sense ànim de lucre,

dedicada a la recerca e investigació del cannabis sativa L

i els seus derivats i que lluita per la seva regulacio.

Espai de reunió, de gent consumidora de cànnabis

per a us lúdic i terapèutic,vetllan per un consum lliure i responsable,

dotan sempre al soci de tota la informació,garantia i d’un procés optim de producció

sense additius nocius i de calitat del producte.

Anuncios