CULTIVO COMPARTIDO

images

El desenvolupament d’un cultiu col · lectiu  es permet si l’activitat es desenvolupa sense ànim de lucre i s’assegura que el producte mai anirà destinat a tercers .
En el cas de les associacions cannàbiques a partir del model associatiu es realitza un projecte de autocultiu compartit en un espai privat reservat exclusivament per a socis .

Els socis fan una declaració per escrit del seu autoconsum abans de l’inici del cultiu i l’associació s’encarregarà de verificar que aquesta informació es correspon amb el consum real .

Cada associació de gestionar com cregui més convenient la previsió i el control del consum dels seus socis . Però es recomana una revisió trimestral de la declaració de consum dels socis i del seu consum real per poder ajustar el cultiu col · lectiu a la previsió de consum real de tots els socis .

No hi ha cap llei que defineixi quin és el nombre màxim de plantes – o superfície equivalent , segons cultiu interior o exterior- que una persona pot conrear per al seu propi consum individual . En el procés d’una regulació s’han d’establir aquests màxims , però actualment cada associació haurà de crear un protocol basat en jurisprudència per a justificar el cultiu de l’associació i la posterior distribució del producte a la seu .

És responsabilitat de cada associació cannàbica :

Portar un control individual del consum dels seus socis així com establir els protocols necessaris per a la correcta distribució .
Portar un control del dispensari i establir uns màxims de consum mensuals i diaris
Establir sistemes de seguretat adequats per assegurar que el cultiu col · lectiu serà d’ús exclusiu dels socis
Assegurar uns mínims de qualitat tant en l’assessorament dels socis com en el producte final .

Anuncios